תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות

 

יש לקרוא בעיון תקנון זה. זאת מכיוון שהשימוש באתר וקריאת כל התכנים בו מהווים הסכמה לכל האמור בתקנון. כמו כן, אתם מוזמים לעיין בו מדי פעם, שכן עשויים לחול בו שינויים ועדכונים מעת לעת.

1. כללי

 1.1  האתר https://cryptoner.co.il/ (להלן “האתר” או Cryptoner) מספק שירותי תוכן ומדריכים בשלל תחומים מעולם הקריפטוגרפיה ותחומים קשורים.

1.2  כל האמור בתקנון בלשון זכר מתייחס כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

1.3  Cryptoner רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת

1.4  פנייה לשירות הלקוחות בכל שאלה ניתן לבצע דרך טופס יצירת הקשר באתר

 2. תכני האתר והעדר אחריות בגינם

2.1 המדריכים באתר חושפים את קורא לעולמות הקריפטוגריה והביטקוין בפרט. הקורא יכיר מגוון מטבעות, בורסות, ארנקים, ועוד מגוון נושאים רלוונטיים. כמו כן, יקבל הקורא הצצה אל החדשות של התעשייה וכל מה שמתרחש בה ועשוי להיות מעניין. כל התכנים הינם לשימוש אישי-לא מסחרי של הקורא. כל שימוש מסחרי בתכני האתר אסור ומהווה הפרה של התקנון.

2.2 התכנים באתר נושאים אופי הדרכתי לימודי ומטרתם לפרסם את שירותי החברה ושירותים של שותפים עסקיים. מטרת האתר המרכזית – לספק מידע כללי לציבור הגולשים בנושאים המטופלים באתר.

2.3 בהתאם לאמור בסעיף 2.2, המידע המובא באתר לא מהווה יעוץ השקעות ואינו כלכלי. כמו כן, אין לראות באמור ייעוץ בנושאי מיסוי, משפט או כל יעוץ אחר. על כל גולש באתר הנחשף לתכני האתר, להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בעניינו, ובהתאם לפרמטרים הייחודים למצבו, צרכיו ויעודיו, ואין בתכנים המובאים כדי להוות תחליף לייעוץ של אנשי מקצוע מכל תחום רלוונטי. התוכן מובא באופן כללי ואינו מביא בחשבון את כלל היבטיו הפרטיים וצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש.

2.4 אנחנו משתדלים להביא תוכן מדויק ועדכני ככל הניתן על בסיס שוטף. יחד עם זאת יתכנו אי דיוקים וטעויות. מנהלי האתר, כותבי ועורכי התוכן אינם אחראיים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מקריאה ו/או ו/או צפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או הפסד כספי אחר, ו/או פגיעה ברגשות ו/או עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.

כל האמור בסעיף זה תקף גם עבור מידע המפורסם באתר ע”י צדדים שלישיים כגון: תגובות לכתבות, שערי מטבעות, וכיו”ב.

2.5 במידה ותמסרו לידינו את המייל או הטלפון שלכם באמצעות פנייה דרך אחד מאמצעי יצירת הקשר הקיימים באתר, אנחנו שומרים על הזכות לעשות בהם שימוש לצורך פנייה עתידית אליכם בכל עניין ונושא.

2.6 התכנים המוצגים באתר ועצם הפעלת האתר הינם בהתאם לשיקול דעת מנהלי האתר. אין מחויבות לפרסם או לשמור פרסום של תוכן ספציפי. כל פרסום או הורדה של תכנים יהיה בהתאם לשיקול דעת מנהלי האתר. כמו כן, Cryptoner אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, ויהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר וגניבת מידע, נזקים ו/או  קלקולים מכל סוג אצל האתר או אחד מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת לרבות בגין כח עליון, ולא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם כתוצאה מהפסקת פעילות זמנית או תמידית של האתר.

2.7 לצד התכנים השוטפים עשוי להופיע תוכן פרסומי מטעם מפרסמים חיצוניים. כל תוכן פרסומי והלינקים אותם מפרסמים אותם גופים מסחריים אינם באחריות Cryptoner. אין בפרסומם של תכנים אלו כל הבטחה לתקפותם או אפילו חוקיותם. ביצוע עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה מהשימוש בה מהם חלה על הגוף או המשתמש המפרסם.

2.8. תוכן האתר או הלינקים בו  לא מהווים הצעה למשתמש, הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או אחריות האתר לתכנים אלה ו/או השירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על Cryptoner  אחריות לתכנים שבהם. באחריות המשתמש לצרוך מידע זה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

3. קניין רוחני

 3.1  עיצוב האתר, שם האתר, הכתבות והתכנים בו, סימני המסחר, קוד האתר וכל קניין רוחני מכל סוג שהוא המופיעים באתר הינם רכוש של מפעילי האתר. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך Scrapping, ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של Cryptoner בכתב.

 3.2  למען הסר ספק, כל האמור בסעיף 3.1 חל גם על פרסומות של מפרסמים חיצוניים הבוחרים לפרסם באתר. כל שימוש בחומרים אלו מהווה הפרת זכויות הקניין הרוחני של המפרסמים ויטופל בהתאם.

 4. מדיניות הפרטיות

4.1 המידע אודות השתמשים באתר ישמר במאגרי המידע של האתר. ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או שיאספו אודות המשתמשים בעת השימוש באתר. נתונים אלו מיועדים, בין היתר, למטרות ניהול ותפעול האתר, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, למטרות דיוור ישיר, שיווק, גיוס לקוחות, עריכת ניתוחים, סקרים, וכן ביצוע מחקרים וניתוחים סטטיסטיים – הן למטרות תפעוליות והן למטרות מסחריות ושיווקיות, וכיוצא באלו.  לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו.

4.2 המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן כי ביצע את יצירת הקשר ו/או ההרשמה לאזור האישי ו/או לרשימת הדיוור בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות על ידי צד ג’ לעשות כן במפורש.

 4.3 מעת לעת ייתכן ויהיה צורך בהעברת מידע לספקים, מפתחים, ולצדדים קשורים אחרים – לדוגמא ספקי מחשוב, ספקי שירותי אחסון המידע ועוד. המידע יישמר אצל החברה וכן יועבר לצדדים הרלוונטיים לשם תפעול האתר.

 4.4 שימוש ב-Cookies   האתר משתמש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels, tags beacons, sdk’s לצורך התפעול השוטף והתקין ושיפור חווית המשתמש שלכם. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אנחנו עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics (או כלי איסוף נוספים ככל שנצטרך) העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים.

אם אינך מעוניין, תוכל להימנע מכך על ידי הגדרת הדפדפן שלך בהתאם.

4.5  יצירת קשר בנושא פרטיות על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981- אתה רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי המידע של האתר, לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב דרך טופס יצירת הקשר באתר.