נרות יפניים – ניתוח טכני של מטבעות קריפטו

תוכן עניינים
נרות יפניים

נרות יפניים- רקע

תרשימי נרות יפניים הם כלי ניתוח טכני בו משתמשים סוחרים לשרטוט ולנתח את תנועת המחירים של מטבעות קריפטו שונים. הרעיון של שרטוט הנרות פותח על ידי מונייהיסה הומה, סוחר אורז יפני. במהלך המסחר השגרתי גילה הומה כי שוק האורז הושפע מרגשות הסוחרים, תוך שהוא מכיר בהשפעת הביקוש וההיצע על מחיר האורז.

כסוחר אורז אגדי , הומה שלט בשוקי האורז והפך את שיטת תרשימי הנרות לפופולרית. כשהחל שוק המניות היפני בשנות ה -70 של המאה ה -20, אנליסטים טכניים מקומיים שילבו את מתודולוגיית הנרות של הומה בתהליך המסחר. האנליסט הטכני האמריקאי סטיב ניסון הציג את הטכניקה למערב באמצעות ספרו “טכניקת תרשימים לנרות יפנים”. תרשימי הנרות היפניים הם כיום אינדיקטור טכני פופולרי שמשמשים סוחרים לניתוח השווקים הפיננסיים. כיום, שימוש בתרשים זה נפוץ גם במסחר במטבעות קריפטו.

מבנה הנר

נרות יפניים מספקים מידע מפורט ומדויק יותר על תנועות מחירים של מטבעות קריפטו בהשוואה לתרשימי עמודות. הם מספקים ייצוג גרפי של ההיצע והביקוש מאחורי פעולת המחירים של כל תקופת זמן.

גרף נרות יפניים
כך נראה גרף נרות יפניים

לחלקו העבה של הנר קוראים ‘גוף הנר’. חלק זה מייצג את טווח המחיר של המטבע בין תחילתו וסופו של טווח הזמן שהוגדר לבדיקה. כאשר הגוף צבוע בשחור (או אדום), המשמעות היא שמחיר המטבע בסוף התקופה נמוך ממחירו בתחילת התקופה. כשהגוף לבן (או לחלופין ירוק, או ‘ריק’), המשמעות היא שמחיר המטבע בסוף התקופה גבוה ממחירו בתחילת התקופה.

תרשים נר יפני

כפי שניתן לראות, מעבר לגוף עצמו קיים גם ‘פתיל’ הנר, כאשר חלקו התחתון מסמן את המחיר הנמוך במסחר וחלקו העליון את המחיר הגבוה במסחר.

לפי אורך הפתילים ניתן לדעת את השינוי בערך המטבע, כלומר, ככל שהפתילים יותר קרובים לגוף הנר, ככה ניתן להבין שלא היה שינוי מהותי בין מחיר הפתיחה והסגירה של המטבע בתקופת הזמן הנמדדת.

באמצעות שלושת האלמנטים הללו, ניתן ללמוד הרבה על תנועת השוק בתקופה מסוימת. גוף ארוך על נר לבן, למשל, אומר שהתרחשה עלייה משמעותית. אם הפתיל הוא אפילו גבוה יותר מגוף ארוך, זה מראה שהייתה רמת תנודתיות גבוהה בתוך התקופה.

דפוסים נפוצים

דפוסים מסוימים נלקחים כאינדיקציות לתנועה עתידית אפשרית על ידי סוחרים. התיאוריה כאן היא פשוטה – דפוסים אלה חושפים התנהגות מסוימת שלעתים קרובות הביאה לתוצאות ספציפיות בעבר. 

את הדפוסים של תרשים נרות אפשר להבין כמערכת יחסים בין הקונים והמוכרים של המטבע אחריו אנחנו עוקבים.

המוכרים מתעלים על הקונים

דפוס נפוץ אחד מתרחש כאשר קיים טרנד בו המוכרים מתעלים על הקונים.
כך, יהיה ניתן לראות גוף לבן הולך וקטן, כשלאחריו גוף שחור שהולך וגדל. נזכיר, משמעות התרשים במבנה זה הוא שמחיר הפתיחה גדול ממחירי הסגירה היומיים (לצורך העניין), אך שפער זה הולך וקטן עד שהוא מתהפך, כאשר לאחריו נראה גוף שחור שמצביע על כך שמחירי הפתיחה נמוכים ממחירי הסגירה.

הקונים מתעלים על המוכרים

הדפוס ההפוך לו מתרחש כאשר קיימים יותר מוכרים מקונים.
במקרה זה, נראה שמחירי הפתיחה אמנם גבוהים ממחירי הסגירה, אך שהפער בין מחירים אלו קטנים עד שהטרנד מתחלף, ומחירי הפתיחה הופכים לנמוכים ממחירי הסגירה. הטרנד הנ”ל בא לידי ביטוי בתרשים בכך שנראה גוף שחור הולך וקטן עד שבתרשים הבא נראה גוף לבן שהולך וגדל

דפוסים נוספים מראים את הקשר שבין המחירים הגבוהים והנמוכים של המסחר, לבין מחירי הפתיחה והסגירה.

דפוס החוזים עליית מחירים

מקרה בו המחירים הנמוכים והגבוהים של נר מסוים גבוהים שניהם מהמחירים המקבילים להם בנר הקודם. אם בנר האחרון הגוף שחור, ובקודם לבן, ניתן להבין כי אמנם קיימים יותר מוכרים מקונים, אבל מחיר המניה ממשיך לעלות. ניתן להסיק מכך שהקונים לא מצליחים להעריך נכון את שווי המניה.

דפוס נוסף מתאר מקרה בו קיים טרנד חיובי לערך של מניה.
נראה בדפוס זה מספר של נרות לבנים אשר נמצאים בעלייה. כלומר, המחירים הנמוכים והגבוהים של המניה נמצאת בעלייה ביחס למקבילותיה הקודמים. אם לאחר מספר נרות כאלו, נראה נר שבו מחירי הפתיחה והסגירה שווים (ייראה כסימן פלוס +), אך הוא ‘נבלע’ על ידי הנר הקודם (כלומר, המחיר הגבוה נמוך מהמחיר הגבוה הקודם והמחיר הנמוך גבוה מהנמוך הקודם) נוכל לגזור כי קיימת הפסקה נקודתית של העלייה, אך לא בהכרח טרנד של ירידה. ניתן להסיק מכך כי קיימת הערכה מחודשת של מחיר המניה, אך כרגע בלי החלטה לכאן או לכאן.

חשיבות גרף נרות יפניים והשימוש בכלי

כפי שהוצג, השימוש בתרשים נרות יפני [1] מאפשר למשתמש בו לראות מעבר לטרנד קווי שמציג עלייה או ירידה של מחירי מטבעות. התרשים מאפשר גם, כפי שהוצג במקרים שלוש וארבע, להעריך את הקונים והמוכרים עצמם, ואת הצורה בה הם סוחרים במניה מסוימת.

כך, כפי שסוחרי אורז יפניים גילו לפני מאות שנים, מחיר מניה אכן מושפע מהיצע וביקוש, אך גם מרגשות והערכות הסוחרים עצמם.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

אמינות הניתוח

עם זאת, לא כל דפוסי הנרות עובדים באותה מידה. הפופולריות העצומה שלהם הורידה את האמינות מכיוון שהם נותחו על ידי קרנות גידור ואלגוריתמים שלהן. שחקנים הממומנים היטב מסתמכים על ביצוע מהיר מאוד כדי לסחור כנגד משקיעים קמעונאיים ומנהלי קרנות מסורתיות המבצעים אסטרטגיות ניתוח טכניות המצויות בטקסטים פופולריים.

במילים אחרות, מנהלי קרנות גידור משתמשים בתוכנה כדי ללכוד את משתתפים המחפשים תוצאות במבנים בסיסיים. עם זאת, דפוסים אמינים ממשיכים להופיע, מה שמאפשר הזדמנויות רווח לטווח קצר וארוך.

כלים נוספים

  1. תרשימי הייקין-אשי. תרשימים אלו נראים במבט ראשון הרבה כמו תרשימי נרות סטנדרטיים. הם כוללים פסים אנכיים עם קווים בחלק העליון והתחתון. אבל הדרך בה הם מחושבים שונה במקצת מאופן החישוב של נר.
    טכניקת הייקין-אשי חולקת כמה מאפיינים עם תרשימי נרות סטנדרטיים אך משתמשת בנוסחה שונה של קרוב-פתוח-גבוה-נמוך.
  2. תרשימי Equivolume. תרשימים אלו מחשבים את הפתיחה והסגירה באותה צורה כמו תרשימי הנרות הסטנדרטיים, אך גודלן של כל פס עומד ביחס לנפח המסחר. כאשר נפח המסחר גבוה במהלך מרווח נתון, הסרגל יתרחב אופקית. פסים צרים מצביעים על כך שנפח המסחר נמוך.
  3. תרשימי Range Bar. מאפיין אינהרנטי של כל סוגי התרשימים בהם הסתכלנו עד כה הוא שפסים בודדים מתוארים על ידי מרווח זמן מוגדר. עם זאת, בעזרת תרשים עמודות טווח תוכלו לבטל את התלות של התרשים הטכני בזמן. בתרשים כזה, כל פס נסגר ופס חדש מתחיל כאשר ההפרש בין פתוח לסגור הגיע לטווח מחירים מוגדר. כתוצאה מכך, לכל בר טווח מחירים זהה וכל בר נסגר בגובהו הגבוה או הנמוך.

אם אהבתם את המאמר שתפו אותו בבקשה

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך
בנאדם באפלה
מי זה סטושי נקמוטו?

רקע סאטושי נאקאמוטו הוא השם שנבחר על ידי הגורם, או הגורמים, העומדים מאחורי המצאתו, שימושו, ומפרטו של הביטקוין. סאטושי לכאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

× מבצע: 15 דקות שיחת לימוד/יעוץ בחינם!
דילוג לתוכן